PSZOK

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, to miejsce do którego można przywieźć odpady problematyczne – czyli takie, których nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe.

Uwaga! PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne (w ograniczonych ilościach), które ze względu na swój charakter i skład nie są podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Odpady powstałe w skutek prowadzonej działalności gospodarczej nie będą odbierane.


Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają prawo do przekazania do PSZOK następujących frakcji odpadów selektywnych:

  • odpady zielone
  • tworzywa sztuczne
  • szkło
  • makulatura
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony (możliwość oddania do 4 opon w ciągu roku z jednego gospodarstwa domowego)
  • zużyte baterie i akumulatory
  • odpady rozbiórkowe i budowlane
  • przeterminowane leki i chemikalia


W maju 2023 r. w celu uszczelnienia systemu odbioru odpadów wdrożony zostanie dedykowany system informatyczny.


PSZOK Kąty Wrocławskie

PSZOK w Kątach Wrocławskich,  Jurczyce  (teren oczyszczalni ścieków) 

ul. Leśna 4 
Tel. 601 590 840

Godziny Otwarcia:
poniedziałek i środa: 10:00 - 18:00,
sobota: 8:00 - 16:00;

PSZOK Smolec

PSZOK w Smolcu,  

ul. Polna
Tel. 784 12 55 66

Godziny Otwarcia:
wtorek: 10:00-18:00,
czwartek: 10:00-17:00,
sobota: 8:00 - 14:00. 

PSZOK Gniechowice

PSZOK w Gniechowicach,  

ul. Szkolna
Tel. 784 127 005

Godziny Otwarcia:
wtorek - piątek: 10:00-17:00,
sobota: 8:00-13:00;